နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပုသိမ်) 

 Microsoft 365 Knowledge Sharing ( 3 days)

                                    နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပုသိမ်)တွင် သုတနည်းပညာအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ၊ Microsoft 365 Knowledge Sharing သင်တန်းကို တတိယအကြိမ်အဖြစ် (၁၂/၁၃/၁၄-၁၀-၂၀၂၁) ၌ ဌာနပေါင်းစုံ ဆရာ၊ဆရာမ၊ ဝန်ထမ်းများအား (၃) ရက်တာ Onclass/Inclass တစ်ပြိုင်နက် သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဆရာ၊ဆရာမများ ၏ သင်ကြားသင်ယူမှုအပိုင်း၊ Microsoft Teams အသုံးပြုခြင်း၊ Collaborative Tools များကို သင်ကြားရေးအတွက် သက်ဆိုင်သော application များအား ဦးစားပေး သင်ကြားပို့ချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။